Solucions als problemes dels municipis

Per a diversos municipis, els cementiris són origen de problemes i de pèrdues per als ajuntaments que els gestionen, superiors als beneficis econòmics i polítics de la seva explotació:

Dèficit: una gestió dels ingressos deficient juntament amb uns costos de manteniment elevats comporta sovint que els cementiris tinguin ?pèrdues en l'explotació.

Falta de capacitat i d'inversió: addicionalment, els cementiris requereixen inversions importants per mantenir les instal•lacions i incrementar la seva capacitat en funció de les necessitats.

Problemes de personal: els ajuntaments han d'assegurar la gestió eficient del personal dels cementiris, alguna cosa difícil en molts casos quan el centre és de petites dimensions.

Problemes de serveis: l'ajuntament, com a gestor del cementiri, ha d'assegurar el millor servei per als ciutadans.

Problemes de gestió de residus i mediambientals: un altre punt cada dia més important és la gestió de residus propis dels cementiris, difícils i costosos d'eliminar.

Es tracta de diversos obstacles a superar que sovint no resulten d'importància prioritària per als ajuntaments però que, no obstant això, ?tractant-se d'un servei bàsic, requereixen molta dedicació.