Mètode de treball

Gràcies a una llarga experiència en gestió de cementiris, GIC de Nomber pot oferir solucions desenvolupades i adaptades a les necessitats de cada ajuntament.

Gestió:

L'objectiu és la transformació d'un servei econòmicament deficitari en un servei que proporciona uns ingressos recurrents mitjançant un cànon o rendibilitzant la gestió:

 • Realització de tots els serveis del cementiri, inhumacions, manteniments, neteges i gestió de residus. A més, es duen a terme rehabilitacions i restauracions de sepultures, així com execucions de construccions funeràries: panteons, tombes, nínxols i columbaris.
 • Gestió dels ingressos, maximitzant-los dins de l'estructura tarifària definida per l'ajuntament:
 • Venda de sepultures buides / Recuperació de sepultures "oblidades" / Cobro regular de les quantitats facturades.
 • Gestió de costos eficient, adaptant-los a les necessitats i possibilitats de cada cementiri i gaudint dels avantatges de gestionar diversos centres amb els mateixos recursos de personal i equipament.
 • Gestió de les inversions a plena satisfacció de l'ajuntament.

Rehabilitació, restauració i execució de construccions funeràries:

GIC de Nomber és capaç de dur a terme totes les construccions necessàries en els cementiris:

 • Rehabilitació i restauració de sepultures
 • Restauració d'elements singulars
 • Construcció de sepultures: Panteons / Tombes / Nínxols / Columbaris de paret i de terra

Qualitat:

GIC de Nomber garanteix que tots els seus serveis compleixin els requisits de qualitat definits:

 • Tots els serveis de GIC de Nomber, compten amb la certificació de qualitat ISO 9001 així com la mediambiental ISO 14001.

Des de 2008, el Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques ha obtingut el registre mediambiental EMAS (el primer de l'Estat espanyol que aconsegueix aquesta certificació europea).

 • La qualitat del manteniment constant està assegurada gràcies als sistemes i als equips disponibles.
 • La satisfacció dels clients i el control de la qualitat es duu a terme mitjançant controls i enquestes.

Supervisió i servei:

GIC de Nomber garanteix la qualitat del servei i la satisfacció dels ciutadans com si fos el mateix ajuntament:

 • Estableix amb l'ajuntament un sistema continu de supervisió mitjançant inspeccions periòdiques i l'aprovació de les ordenances i tarifes municipals.
 • Proporciona a l'ajuntament informació online de tot el que passa als cementiris, així com una gestió transparent, que permet un seguiment constant per part del consistori.
 • Assegura un tracte personalitzat i directe entre l'ajuntament i els màxims responsables de l'empresa, que estan totalment implicats en la seva gestió.

Experiència:

Els més de 20 anys d'experiència en gestió de tot tipus de cementiris han permès a GIC de Nomber participar activament amb totes les organitzacions sectorials, entre les quals està considerat com un dels principals membres:

 • Tres dels cementiris que gestiona GIC de Nomber pertanyen a l'Associació de Cementiris Significatius d'Europa (ASCE). Són els de Sant Sebastià de Sitges, el Municipal de Vilanova i el dels Caputxins de Mataró.
 • GIC de Nomber col•labora amb el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya oferint en els seus centres la possibilitat de realitzar Treballs en Benefici de la Comunitat, per commutar sancions o faltes menors.
 • Addicionalment, per la seva integració i coneixement del sector funerari, GIC de Nomber, pot responsabilitzar-se, quan l'Ajuntament ho requereixi, de desenvolupar i gestionar els serveis funeraris i construir i gestionar tanatoris.

Punts forts:

Tot això és possible gràcies als principals punts forts que caracteritzen l'empresa:

 • Gran capacitat tècnica i humana: optimització i reducció dels costos de funcionament i manteniment, adaptant les plantilles a les necessitats de cada cementiri, amb la possibilitat d'oferir servei els 365 dies de l'any.
 • Els avançats sistemes de gestió comercial i de màrqueting i l'experiència en molts cementiris permeten a GIC de Nomber l'optimització dels ingressos, desenvolupant nous productes i serveis i assegurant el cobrament de les taxes contractades.
 • La construcció es planifica i executa d'acord amb les característiques tècniques de les sepultures de cada centre, seguint una planificació anual definida d'acord amb els interessos generals. D'aquesta manera, s'aconsegueix una millora significativa de les instal•lacions i del recinte.