Tècnics

Vehícles per al servei:

Vehícles comercials modificats i homologats per a la realització de totes les tasques pròpies dels cementiris. Aquests vehicles afegeixen els avantatges propis d'un vehicle i permeten realitzar les tasques amb la mobilitat necessària per arribar als diferents centres.

  • Furgons comercials homologats amb plataforma elevadora incorporada per realitzar els serveis de cementiri, aprofitant la mobilitat per actuar en diversos centres.
  • Elevadors per optimitzar els serveis dissenyats pel personal propi juntament amb industrials nacionals. Compleixen totes les normatives en matèria de seguretat laboral i prevenció de riscos.
  • Elevadors elèctrics homologats amb tracció elèctrica i d'eruga de fàcil transport per realitzar els serveis a cementiris amb poca accessibilitat.
  • Lliteres elèctriques homologades per a les inhumacions.

Vehícles de neteja:

Recull escombraries i fregadoras elèctriques per als cementiris pavimentats.

 

 

Vehícles de transport:

Aquests vehicles recolzen en tots els centres on GIC de Nomber presta servei amb l'objectiu de facilitar el transport de persones i altres mitjans mecànics tant per als serveis com per al manteniment:

  • Furgonetes de servei per al transport de personal, elevadors, lliteres, eines, tractors, etc.

Vehícles elèctrics:

Seguint amb el nostre compromís pel medi ambient, comptem amb vehicles elèctrics per a la realització de desplaçaments tant per a les visites com per al personal intern. D'aquesta manera, s'evita l'ús dels vehicles particulars i, així, les emissions de gasos i la contaminació acústica:

  • Vehicle elèctric per a desplaçament de les visites.
  • Patinet elèctric per al desplaçament del personal de serveis.
  • Primer cotxe fúnebre elèctric model ION implantat a Catalunya per realitzar enterraments i trasllats dins del cementiri. És un vehicle ecològic sense emissió de gasos contaminants, que no genera soroll i permet realitzar comitives des de l'oratori fins a la sepultura.