Qui som

L'any 1990 es constitueix NOMBER S.L., empresa immobiliària especialitzada en l'explotació de concessions. La companyia va ser fundada per la família Viñas. Posteriorment es va fusionar amb les empreses de les famílies Ventura i Fenes, creant Àltima, la principal empresa funerària catalana.

El mateix any Nomber aconsegueix la concessió del Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques i, des de llavors, ha continuat la seva expansió amb el desenvolupament de noves concessions: Sant Cugat del Vallès, el 1997, o El Prat de Llobregat i Sant Just Desvern, el 2001, entre uns altres, fins a avui dia.

L'any 2005, NOMBER S.L. absorbeix Gestió Integral de Cementiris S.L. i neix GIC de Nomber, S.L.

GIC de Nomber, S.L. és a l'actualitat la principal empresa de gestió de cementiris a Catalunya. La capacitat humana i tècnica, l'experiència ?i el coneixement del sector avalen a GIC de Nomber com la companyia més capacitada per ajudar als ajuntaments en l'administració dels seus cementiris, optimitzant la gestió econòmica i assegurant un perfecte seguiment i control.

GIC de Nomber s'encarrega de la gestió integral de 12 concessions en 15 cementiris i duu a terme serveis de manteniment i neteja, així com serveis d'inhumació i exhumació de sepultures a 59 cementiris i disposa de 3 centres crematoris amb 4 forns i 6 tanatoris, realitzant anualment prop de 2.760 inhumacions i 3.740 incineracions.