Avís legal

PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB I DEL SEU CONTINGUT

ELYSIUS EUROPA, SL (amb la seva marca comercial ALTIMA SERVEIS FUNERARIS; d’ara endavant, ALTIMA), amb CIF B-63230759, domiciliada a Sant Boi de Llobregat - 08830 (Barcelona), al carrer de Saragossa, 6, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 35.981, foli 164, full número B-273.331, i GIC DE NOMBER, amb CIF B-59357707, domiciliada a Sant Just Desvern - 08960 (Barcelona), al carrer de Narcís Monturiol, 0, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 28.995, foli 220, full número B-2609, informen els usuaris sobre les pàgines web http://www.altima-sfi.com i http://www.gicdenomber.es de les quals són titulars, i sobre les seves condicions d’accés i d’ús.

Informació i dades de contacte

ELYSIUS EUROPA, SL

Saragossa, 6

08830 Sant Boi de Llobregat

CIF B63230759

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 35.981, foli 164, full B-273.331, Secció General

Tel.: (+34) 93 654 59 28

Fax: (+34) 93 640 76 04

A/e: protecciondatos@altima-sfi.com

Les societats següents pertanyen al GRUP ALTIMA, de manera que totes les relacions jurídiques, siguin de la naturalesa que siguin, que és mantinguin amb aquestes societats s’han de regir d’acord amb allò que estableix aquest document:

Denominació social: ALTIMA SERVEIS FUNERARIS, SL

Número d’identificació fiscal: B63230759

A/e: protecciondatos@altima-sfi.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 23.586, foli 46, full B-59.114

Domicili de la societat: Av. Gran Via, 205, 08908 L’Hospitalet de Llobregat

Propietària de la marca ALTIMA

Denominació social: GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, SL

Número d’identificació fiscal: B59357707

A/e: protecciondatos@altima-sfi.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 28.995, foli 217, full B-2609

Domicili de la societat: C/ de Saragossa, 6, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Denominació social: SF INTEGRALS GIRONA, SL

Número d’identificació fiscal: B65215774

A/e: protecciondatos@altima-sfi.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 41.571, foli 192, full B-389.242

Domicili de la societat: C/ de Saragossa, 6, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Denominació social: L’HOSPITALET RONDA SERVEIS FUNERARIS, SL

Número d’identificació fiscal: B66397035

A/e: protecciondatos@altima-sfi.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 44.533, foli 201, full 459.006

Domicili de la societat: Av. de Ramon Frontera, 11, 08901 L’Hospitalet de Llobregat

Denominació social: FUNERÀRIA VILANOVA, SA

Número d’identificació fiscal: A08839631

A/e: protecciondatos@altima-sfi.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 44.533, foli 201, full 459.006

Domicili de la societat: C/ de Vilanoveta, 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Denominació social: ALTREGARA SERVEIS FUNERARIS, SL

Número d’identificació fiscal: B65322737

A/e: protecciondatos@altima-sfi.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 42.037, foli 133, full B-400.051

Domicili de la societat: C/ de Saragossa, 6, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Condicions generals d’ús

Tots els usuaris d’aquest lloc web en fan ús sota el seu propi risc i, en accedir-hi, accepten utilitzar-lo d’acord amb les lleis i els usos de trànsit i hauran de respondre davant d’ALTIMA/GIC o altres empreses per qualsevol dany que es pugui produir com a resultat de l’incompliment d’aquestes obligacions. Tant l’accés als llocs web d’ALTIMA/GIC com l’ús que es pugui fer de la informació que contenen és responsabilitat exclusiva de la persona que els duu a terme. ALTIMA/GIC no respondrà per cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar de l’accés a aquesta informació o de l’ús que se’n faci.

El lloc web té un caràcter merament informatiu i, per tant, el seu contingut es podrà modificar, ampliar o suprimir en qualsevol moment sense avís previ. ALTIMA/GIC es reserva el dret a actualitzar els continguts de la pàgina web i a eliminar-los, així com a limitar-ne i impedir-hi l’accés, tant temporalment com definitiva, sense notificació prèvia.

ALTIMA/GIC no garanteix la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat ni l’exactitud de la informació o dels serveis inclosos a les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ, sempre respectant les previsions legals d’informació. ALTIMA/GIC es reserva el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, així com a efectuar les modificacions que consideri oportunes a les pàgines, els serveis o les informacions que s’hi ofereixen, en la seva presentació o localització, i a les Condicions generals d’accés i d’ús.

L’usuari de la pàgina web accepta plenament i sense reserves les disposicions que s’inclouen en aquest AVÍS LEGAL en la versió publicada per ALTIMA/GIC en el moment mateix en què l’usuari accedeix a la pàgina web. A més, la utilització d’uns serveis determinats oferts en els llocs web d’ALTIMA/GIC es pot regir per unes condicions particulars previstes en cada cas i que es consideraran acceptades simplement pel fet d’utilitzar aquests serveis.

La pàgina web d’ALTIMA/GIC es pot visitar lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar-ne els continguts i els serveis d’acord amb la llei, la moral, els bons costums i aquest Avís legal. Per això, l’usuari s’abstindrà de fer servir la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i els interessos de tercers.

ALTIMA/GIC no es responsabilitza dels errors de seguretat que es puguin produir ni de cap dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari, als fitxers o als documents que hi tingui emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les pàgines web d’ALTIMA/GIC o per utilitzar la informació o les aplicacions que s’hi inclouen. ALTIMA/GIC tampoc assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o dels continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència als seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs en els enllaços. L’establiment d’un enllaç en cap cas no implica que hi hagi relacions entre ALTIMA/GIC i el propietari de la pàgina web amb què s’estableix l’enllaç, ni que s’acceptin o s’aprovin els continguts o els serveis que s’hi ofereixen.

Així mateix, ALTIMA/GIC no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat per danys de cap tipus causats a l’usuari i derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers. ALTIMA/GIC no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que puguin provocar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la pàgina web, ni tampoc respon dels danys i perjudicis, que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

ALTIMA/GIC no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o estiguin disponibles fora d’Espanya. En el supòsit que la totalitat o una part dels continguts de les pàgines d’ALTIMA/GIC siguin considerats il·legals a països que no siguin Espanya, hi queda prohibit l’accés.

ALTIMA/GIC no es responsabilitza dels errors o de les omissions dels continguts de la pàgina web o d’altres continguts als quals es pugui accedir a través de la pàgina, ni dels danys que es derivin pel fet de fer servir aquesta web, ni de cap altra actuació feta sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web http://www.altima-sfi.com i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, software, codi font) pertanyen a ALTIMA/GIC. Tots els noms comercials, marques o signes de qualsevol tipus que contingui aquest lloc web estan protegits per llei i en queda prohibida la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació, totals o parcials, sense l’autorització expressa d’ALTIMA/GIC.

L’accés a les pàgines web d’ALTIMA/GIC i el seu ús per part dels usuaris en cap cas no es pot considerar que concedeixi una llicència d’ús o un dret a cap actiu d’ALTIMA/GIC o dels seus autors legítims, de manera que no implicarà una cessió ni una transmissió ni cap tipus de renúncia dels drets de la propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a ALTIMA/GIC l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts dels seus llocs web de la manera que sigui i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Es prohibeix qualsevol reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i altres activitats que es puguin dur a terme amb la informació inclosa a les pàgines web d’ALTIMA/GIC, així com amb el seu disseny i amb la selecció i el model de presentació dels materials que s’hi inclouen, per a qualsevol finalitat i mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa d’ELYSIUS EUROPA, SL o del seu autor legítim.

Fer una utilització no autoritzada de la informació inclosa a les pàgines web d’ALTIMA/GIC, modificar-ne o suprimir-ne dades, així com lesionar els drets de propietat intel·lectual o industrial d’ALTIMA/GIC, donarà lloc a les corresponents responsabilitats establertes legalment.

Política de privacitat

La política de privacitat es troba en aquest enllaç: https://www.altima-sfi.com/es/politica-de-privacidad/

ALTIMA/GIC garanteix la confidencialitat i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i d'acord amb tota la normativa aplicable en aquesta matèria.

ALTIMA/GIC informa que les dades personals recollides quedaran incorporades a les bases de dades d’ALTIMA perquè se’n faci un tractament automatitzat amb la finalitat de mantenir la relació establerta entre les parts i per a la gestió, l’administració i la prestació dels serveis d’ALTIMA/GIC.

ALTIMA/GIC no utilitzarà en cap cas les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les esmentades anteriorment, llevat que hi hagi una advertència prèvia recollida en el lloc web que atorgui un termini raonable perquè l’usuari s’hi oposi.

Podreu exercir els drets d’accés, de rectificació, de limitació de tractament, de supressió, de portabilitat i d’oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal adreçant la vostra petició a ALTIMA, c/ de Saragossa, 6, 08830 Sant Boi de Llobregat, o al correu electrònic protecciondatos@altima-sfi.com.

ALTIMA/GIC no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullin a través del web sense que l’usuari hi doni el seu consentiment exprés. Les societats del GRUP ALTIMA podran accedir a aquesta informació personal per mantenir una coordinació operativa correcta dels serveis contractats.

Enllaços

ALTIMA/GIC no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, la informació o els serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten al seu lloc web i que tenen un caràcter merament informatiu.

Cookies

Aquesta web fa servir cookies pròpies i de tercers per oferir-vos una experiència i un servei millors. Quan navegueu o utilitzeu els nostres serveis, accepteu l’ús que fem de les cookies. No obstant això, podeu canviar la configuració de cookies o obtenir-ne més informació en qualsevol moment a l’accés següent: "Política de cookies"

ALTIMA/GIC fa servir cookies. Les cookies són petits arxius de text que es troben al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que arxiven informació sobre l’ús que es fa d’un lloc web determinat, amb la finalitat d’oferir-vos una navegació més àgil i personalitzada. Només pot llegir les cookies el servidor que les ha col·locat i aquestes cookies no poden executar cap programa ni virus.

ALTIMA/GIC utilitza cookies de sessió, que permeten que l’usuari navegui pel lloc web, li garanteixen un accés correcte a les diverses àrees del lloc web i s’eliminen una vegada s’ha acabat la sessió de l’usuari.

ALTIMA/GIC també fa servir cookies analítiques, instal·lades per Google Analytics, un servei prestat per Google Inc., empresa de Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Les cookies que utilitza Google Analytics analitzen estadísticament i de manera anònima l’ús que els usuaris fan del lloc web. La instal·lació d’aquesta mena de cookies requereix el consentiment previ de l’usuari. Si escau, la informació que generen aquestes cookies (incloent-hi l’adreça IP) es transmet directament a Google, que l’arxiva als seus servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte d’ALTIMA/GIC amb el propòsit d’analitzar l’ús del seu lloc web i d’elaborar informes d’activitat de caràcter estadístic, com ara l’origen de les visites, les seccions més visitades, etc. Google pot transmetre aquesta informació a tercers quan li ho requereixi la legislació o bé quan aquests tercers tractin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi. Si voleu obtenir més informació sobre les cookies que utilitza el servei de Google Analytics feu clic aquí. A més, Google Analytics ha desenvolupat una eina que l’usuari pot instal·lar en el seu navegador si vol que no se'l rastregi per les seves cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.

També podeu consultar les instruccions i els manuals del vostre navegador per ampliar la informació sobre el funcionament i el control de les cookies. L’usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació refusant l’ús de cookies en seleccionar l’opció apropiada de la configuració del seu navegador.

En cas que tingueu qualsevol dubte o que sorgeixi una controvèrsia sobre la nostra Política de privacitat i protecció de dades o sobre l’ús de les cookies, us podeu posar en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic dpo@altima-sfi.com.

Condicions generals de compra

L’usuari està obligat a informar-se sobre les Condicions generals de compra que posem a la seva disposició, de manera que el titular del web queda exonerat de la responsabilitat per desconeixement de les Condicions per part de l’usuari. L’usuari ha d’acceptar les condicions particulars del servei per poder comprar els productes.

La compra de productes a través del lloc web es fa seguint el procediment establert a la secció “ENVIAMENT DE FLORS”. Les comandes es gestionen per ordre d’entrada de peticions i els enviaments es fan diàriament. La compra i l’enviament de flors es pot encarregar en línia fins a dues hores abans de l’inici de la cerimònia. Un cop s’ha superat aquest període, el servei es desactiva, perquè no es pot garantir el lliurament a temps.

Les descripcions dels productes oferts al lloc web es fan sobre la base de la informació i la documentació que proporcionen els proveïdors. Les fotografies, les representacions gràfiques o iconogràfiques i els vídeos relatius als productes que estiguin en el lloc web tenen l’objectiu d’aportar la màxima informació orientativa. En cas que, per circumstàncies de força major, el producte no estigui disponible un cop se n’hagi fet la compra, s’informarà l’usuari per correu electrònic de l’anul·lació total o, si escau, parcial de la comanda. L’anul·lació parcial de la comanda no dona dret a anul·lar la comanda sencera.

Els preus dels productes que s’ofereixen a través del lloc web estan subjectes a l’IVA. Els preus es podran modificar en qualsevol moment. Els preus inclouen les despeses d’enviament dels productes. Els preus es detallen en el procés de pagament i l’usuari els ha d’acceptar en el moment de la sol·licitud de la comanda.

El titular es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor en el moment que es registri la comanda.

El pagament del preu i de les despeses d’enviament dels productes adquirits a través del lloc web s’efectua en el moment que el titular envia a l’adreça electrònica del client un correu electrònic com a justificant de recepció i confirmació de la compra feta.

El client haurà de pagar mitjançant una targeta de crèdit o de dèbit Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron o altres targetes anàlogues, o bé mitjançant el sistema IUPAY. La targeta amb la qual es fa el pagament haurà de tenir, com a entitat financera emissora, un banc o una caixa d’estalvis espanyols o bé una sucursal o entitat financera filial d’una entitat financera estrangera establerta a Espanya. El titular disposa de les mesures de seguretat disponibles comercialment al sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur amb el protocol SSL (Secure Socket Layer).

ALTIMA/GIC lliurarà el producte en perfecte estat al tanatori que indiqui el client en el termini determinat a la sol·licitud de compra. Es considera que s’ha fet el lliurament a partir del moment en què el producte s’ha posat a disposició del client en el lloc de lliurament que ha indicat el client mateix.

El risc dels productes (entre d’altres, els de pèrdua, menyscabament o robatori) es transmetrà al client a partir del moment en què la comanda de productes s’hagi posat a disposició seva d’acord amb allò que estableixen aquestes Condicions generals.

A causa de la naturalesa perible dels productes florals, no es pot exercir el dret al desistiment de la compra, ja que aquesta és una de les causes excepcionals previstes a l’article 103 de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. El client té dret que se li reemborsi el preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda que ha fet.

En aquests supòsits, el client ha de fer la devolució dels productes al titular pel procediment següent: el client no s’haurà de fer càrrec dels costos de la devolució d’aquests productes. Sempre que el client hagi seguit el procediment establert i s’hagin complert els requisits exposats en aquestes Condicions generals, es reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes que hagi fet el client.

Els productes disposen de la garantia legal per manca de conformitat a partir de la data de lliurament i d’acord amb allò que estableix la normativa d’aplicació. Per fer ús de la garantia, és imprescindible conservar el justificant de compra i l’albarà de lliurament dels productes. El client pot exercir la garantia d’un producte segons la normativa vigent sobre garantia dels productes de consum.

Modificació de les Condicions generals

ALTIMA/GIC es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i la configuració del lloc web i les Condicions generals i la Política de privacitat. Els clients han de llegir atentament aquestes Condicions generals cada vegada que accedeixin al lloc web. En qualsevol cas, acceptar les Condicions generals és un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte a través del lloc web.

Comunicacions entre el titular i el client

Totes les comunicacions entre ALTIMA/GIC i el client relatives a aquestes Condicions generals o a l’adquisició dels productes a través del lloc web s’han de fer per escrit.

Servei del Butlletí d’informació

Sempre que l’usuari es vulgui subscriure al servei del Butlletí d’informació d’ALTIMA/GIC ha de proporcionar les dades de caràcter personal que se li requereixen d’una manera expressa, que seran, en qualsevol cas, les mínimes i imprescindibles per fer la tramesa del servei i que, en aquest cas, només es faran servir amb les finalitats a què responen aquests serveis. En qualsevol cas, la informació que pugui rebre l’usuari a través del sistema del servei de Butlletí d’informació ha de ser fàcilment identificable com a tal.

Legislació aplicable

Totes les qüestions relatives a les pàgines web d’ALTIMA/GIC es regeixen per la legislació espanyola. ELYSIUS EUROPA, SL i els usuaris se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur. Es considerarà que tota la informació que es rebi a les pàgines web d’ALTIMA/GIC se cedeix a ELYSIUS EUROPA, SL a títol gratuït. La presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment es pot fer a través de l’apartat “Contacte” de la web https://www.altima-sfi.com/ca.